Annonse


Fikser SMS og WAP med Java

– SOL hadde høye forventninger til lansering av SMS-tjenestene, men responsene var enda bedre enn forventet. Dette stilte ekstremt høye krav til skalerbarhet for Java applikasjonene som betjener tjenesten. Etter noen dager med tilpasning, har systemet håndtert svært høye volum, sier daglig leder Rune Hamnvik i Mobinor en pressemelding.

– Tjenestene ble lansert i Norge, Sverige, Finnland og Danmark i løpet av en kort tidsperiode, og dette stilte høye krav til applikasjonsserverne. Skalerbarhet har vært høyt fokusert hele veien i prosjektet, men Dynamo, SOL sin Java baserte applikasjonsplattform, har håndtert volumet svært godt, hevder Hamnvik.

Han mener Java har vokst opp til å bli en svært stabil og skalerbar teknologiplattform

– Viktig for trafikk

– Erfaringer både fra Skandinavia og Japan viser at ringetoner og ikoner er svært populære, sier Petter Karal, konserndirektør for mobile tjenester i SOL i pressemeldingen.

Annonse
– Isteden for å ta høye priser for denne tjenesten, som resten av markedet, besluttet vi at denne tjenesten burde være gratis, sier Karal.

– Disse tjenestene er ikke strategisk i seg selv, men den enorme trafikken og positive merkevare-effekten er strategisk i at den gir oppmerksomhet rundt de totale tjenestene i Mobile Suite hos sluttbrukeren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse