Annonse


Lavere inntjening for Intel

En synkende etterspørsel etter personlige datamaskiner globalt er forklaringen på svikten. Inntektene for fjerde kvartal vil havne på samme nivå som for tredje kvartal, heter det i en melding fra Intel.

En rekke store kunder har bestilt mindre enn hva prognosene tilsa, og har kansellert allerede inngåtte avtaler.

Inntektene for fjerde kvartal ventes å havne på rundt 8.7 milliarder dollar, eller vel 79 milliarder norske kroner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse