Gratis telefonkatalog på nett

Gule Sider har lenge vært gratis tilgengelig på Internett. Men Datatilsynet har fram til nå stoppet publiseringen av de «Hvite Sidene» – den vanlige telefonkatalogen (samtlige 13 bind).

Nå er det gratis også å bruke www.telefonkatalogen.no, men Telenors konsesjonen fra Datatilsynet krever at du må registrere deg. Når du har gjort det, får du et passord til din e-postadresse. Deretter kan du logge deg inn og begynne å bruke den elektroniske telefonkatalogen.

Vil forhindre misbruk

I følge websidene til telefonkatalogen.no så er tjenesten lukket for å imøtekomme Datatilsynets krav om å verne personopplysninger.

Annonse

– Med en gang brukeren er sjekket mot Folkeregisteret, slettes personnummeret umiddelbart, sier Wenche Holen i Telenor Media til VG Nett.

Telenor Media har fått lov til å verifisere din identitet ved å be om ditt fødselsnummer og sjekke dette mot Folkeregisteret.

Kan røpe mer

Telenor Media oppgir at de også har fått konsesjon til å kunne publisere den personlige informasjonen du kan legge inn, herunder e-postadresser. Men bare dersom du gir Telenor Media tillatelse til dette.

De oppgir at hensikten med dette er å opprette en ny søketjeneste som kan gjøre Telefonkatalogen.no enda mer komplett.

Da ITavisen.no prøvde tjenesten tidlig onsdag morgen var det ikke mulig å få registrert seg. Forhåpentligvis er dette bare oppstartsproblemer (?).

Sjekk mer ut selv på www.telefonkatalogen.no.

Annonse
Annonse