Annonse


Prisen på Telenor-aksjen er klar

Telenor bekjentgjør i en pressemelding i dag, søndag 3. desember, at prisen på aksjen er fastsatt til 42 kroner.

Prisen på Telenor-aksjen er fastsatt som resultat av bestillinger fra institusjonelle investorer i Norge, Europa og i USA i tegningsperioden.

Lavest av nedjustert pris

Det opprinnelige prisintervallet var satt til mellom 50 og 68 kroner per aksje. Sist fredag ble dette justert ned til 42 – 46 kroner per aksje.

Telenor-aksjen vil bli notert og omsatt på Oslo Børs fra klokken 10.00 mandag 4.desember. Det vil bli norgeshistoriens største børsnotering.
Samme dag, fra klokken 15.30 norsk tid, noteres Telenor på Nasdaq i New York.

Annonse
Billigsalg?

Med denne aksjeprisen (42 kroner) er Telenor verdsatt til 74 milliarder kroner iberegnet kapitalutvidelsen som vil tilføre Telenor 15,6 milliarder kroner i ny egenkapital.

Tidligere i år lå enkelte verdianslag på Telenor på om lag det dobbelte, nær 150 milliarder kroner. Like i forkant av at det ble åpnet for forhåndbestilling lå disse estimatene på mellom 100 og 130 milliarder kroner.

Potensiale for opptur

Mye tyder på at strategene bak Telenors børsintroduksjon har ønsket å unngå at aksjonærene skulle få samme nedturen som det svenske folk fikk med Telia-aksjen.

Ved å introdusere Telenor til bare 42 kroner per aksje har man i hvert fall prøv å skape et best mulig potensiale for verdistigning de første månedene for disse aksjonærene.

Folkeaksje?

Telenor opplyser at om lag 53.000 privatpersoner og Telenor-ansatte har bestilt aksjer. Dermed blir om lag 7,5 prosent av aksjene bli tildelt private og ansatte. Telenor hevder, med rette, at de vil bli det selskapet på Oslo Børs som har flest private aksjonærer.

Likevel eier ikke de private aksjonærene for mer en ca. 1,17 milliarder kroner av Telenors totale verdi på 74 milliarder kroner.

Og da er det betimelig å stille spørsmål ved om det faktisk blir en folkeaksje. For det som blir avgjørende på aksjekursen skjebne er de institusjonelle investorenes tro og forventninger til Telenor.

Press på prisen

I forkant av børsnoteringen har det vært mye psykologi inne i bildet – som småsparere ikke er en del av. De institusjonelle investorene, både innenlands og utenlands, har selvsagt presset på for å få lavest mulig innkjøpsverdi.

En rekke institusjonelle investorer har i media reist tvil om Telenors børsnotering og verdi. En del av disse utspillene må nok fortjeneste å havne i kategorien taktiske utspill med den hensikt å presse prisen ned for å få et størst mulig oppturspotensiale.

Likevel, Telenor hevder at »Etterspørselen fra institusjonelle investorer har vært stor tross de vanskelige markedsforholdene, og tilbudet er overtegnet».

I en pressemelding fra Telenor påpekes det at Nasdaq har falt med nesten 19 prosent i tegningsperioden.

Aksjeantall

Totalt har 372.151.899 aksjer vært lagt ut for salg, i form av nye aksjer utstedt av Telenor.

I tillegg til aksjene Telenor har utstedt, har staten stilt 51,6 millioner aksjer, eller 15 prosent av tilbudet, til rådighet (overtildelingsopsjon) ved stor overtegning.

Dersom denne overtildelingsopsjonen anvendes i sin helhet vil verdien av det totale tilbudet nå 18 milliarder kroner og statens eierandel i Telenor gå ned fra 79 til 76 prosent.

Det kan ikke selges eller utstedes nye aksjer før tidligst seks måneder etter børsnoteringen.

Telenor-deltakelse

Av de 53.000 private aksjonærene er vel 5.500 ansatte i Telenor. Disse har bestilt aksjer for totalt 100 millioner kroner. Det betyr at nærmere 45 prosent av de 12.500 ansatte som var omfattet av tilbudet har bestilt aksjer.

Alle bestillinger opp til en million kroner vil bli tildelt fullt ut. Bestillinger over en million kroner får tildelt 60 prosent av tegningen. Rundt 30 prosent av alle bestillinger fra privatpersoner og Telenor-ansatte ble gjort over Internett.

Aksjene vil bli notert på Oslo Børs under symbolet «TEL» og på Nasdaq National Market under symbolet «TELN».

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse