Christoffersen, Terje

Annonse


NetComs UMTS-kunder må tredoble

Christoffersen, TerjeChristoffersen mener det sier seg selv at brukerne må mellom doble og tredoble forbruket dersom det skal bli lønnsomt for mobilselskapet.

Den nye teknologien UMTS skal være i drift senhøstes neste år. Den åpner for raskt mobilt Internett, men vil gi brukerne større regninger.

Personrettete tjenester

– Jeg vil ikke gå ut med konkrete tall, men det sier seg selv at det først blir forretning dersom kunden bruker mellom 600 og 700 kroner i måneden. Men eksakt hvor stort dette tallet er, det vil jeg ikke gå ut med nå, sa Christoffersen da NetCom presenterte sin reaksjon på UMTS-tildelingen torsdag.

Men det er ikke sagt at kundene skal betale alt. UMTS vil gi muligheter for annonser. Det kan tenkes modeller som gjør at annonsørene betaler for noe av gildet.

Annonse
Lønnsomme superbrukere

Den såkalte gjennomsnittsbrukeren i NetCom har et forbruk på mellom 300 og 350 kroner i måneden. Og trolig vil prisene på tjenestene forsette å falle. Det betyr at mobiloperatørene kalkulerer med langt mer bruk.

– Det finnes få gjennomsnittbrukere hos oss. Vi har en del som bruker mobiltelefonen veldig mye mer, og noen som bruker den svært lite.

Christophersen mener UMTS-tjenestene vil bli rettet mot de enkelte kundegrupper.

Vil levere lite innhold

NetCom regner med at de i første rekke vil tjene penger på tilgang og bruk av mobile tjenester. En del inntekter ventes også på mobil handel. Når det gjelder innhold så vil NetCom sørge for noe av innholdet, men i hovedsak ikke ha noen konkurranse med innholdsleverandørene.

Selskapet regner også med inntekter på reklame, og mobil kommunikasjon mellom maskiner.

Og hva skal du betale for?

UMTS er hele tiden tilkoblet. Dette gjelder også GPRS – en teknolog som nå rulles ut. Den gamle modellen med å ta seg betalt for hvor lenge en var tilkoblet vil ikke virke.

NetCom er ikke helt sikre på hva de skal ta betalt for. Det kan bli for hver hendelse, det kan bli for tiden tjenesten er i bruk, og det kan bli for volum som overføres.

Det kan også være aktuelt å ta betalt for tjenestene som det abonneres på, eller på kvaliteten av tjenesten. Med det menes det at skal man for eksempel hente ned horoskop, så gjør det lite om en må vente tre sekunder. Er det derimot maskiner som skal styres over UMTS-telefonen, så fordrer det gjerne øyeblikkelig reaksjon.

Personlig mobilitet

– Vi tror at mobilt Internett vil bli sterkt personalisert, gjerne i sammenheng med posisjonsbestemmelse, sier viseadministrerende direktør Kenneth Karlberg i svenske Telia – som eiet NetCom.

Han hevder at utviklingen når det gjelder mobilt Internett ikke har begynt ennå, og at Norden vil være ledende i utviklingen.

– Skandinavia skal beholde sin posisjon som IT-nasjon(!), lover Karlberg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse