bredb-konv

Annonse


Yahoo tilbyr kryptert e-post

bredb-konvYahoo tilbyr muligheten gjennom en avtale med Zixit, et Dallas-basert e-post krypteringsselskap. Portalen vil rute kryptert post gjennom nettsiden til Zixit, SecurityDelivery.com.

Ingen representanter fra de to selskapene ønsker å kommentere avtalen, og vil heller ikke si om dette er en midlertidig test eller om tilbudet er ment å være permanent.

Hittil er det for det meste teknologiinteresserte som har benyttet denne muligheten gjennom produkter, som krever nedlasting av programvare, som Pretty Good Service (PGS).

Trenger folk flest kryptert post?

En rekke analytikere har stilt spørsmålstegn ved om kryptering egentlig er et produkt for massemarkedet, da oddsene for at noen tapper informasjonen er relativt liten, og at folk flest ikke har så mye sensitive data lagret i e-postboksen sin.

Annonse
Risikoen for at noen skal hacke en nettserver og på den måten tappe en for sensitive data, regner som større.

Ikke helt vanntett

Yahoos gratis krypteringsmulighet, tar for seg utgående e-post i en flertrinns prosedyre, og portalene advarer mot at den er helt vanntett.

Systemet fungerer på denne måten: Med en gang en beskjed er ferdig, sendes den ukryptert til Yahoo, som sender den gjennom en sikkerhetsforbindelse til SecurityDelivery.com. Først der blir beskjeden krytpert.

SecurityDelivery.com sender mottakeren av e-posten en adresse til en hjemmeside, sikret av Secure Sockets Layer (SSL), der beskjeden kan hentes og krypteres for en periode av opp til syv dager.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse