Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Bredbånd til ungdomsboliger

Bredbåndsfabrikken har levert sine første linjer på 10 megabit/s. Dermed skulle det ikke mangle på datafart til ungdomsboligene på Bjølsen i Oslo.

Bredbåndsfabrikken opplyser at de nå har knyttet opp leiligheter i borettslaget Olsengården (USBL) på Bjølsen i Oslo. De mener at dette er første gang i Norge får privatpersoner tilgang til bredbånd hvor brukerne er garantert en kapasitet på 10 megabit/s begge veier.

Satser i byer

Bredbåndsfabrikken vil i første omgang konsentrere seg om de største byene i sin bredbåndsutvikling.

– På lengre sikt vil det selvsagt være aktuelt for oss å satse videre i mindre byer og tettsteder, men dette vil bl.a. være avhengig av myndighetenes strategi for å få etablert en nasjonal bredbåndsinfrastruktur, understreker adm. direktør Bjørn Erik Reinseth i en pressemelding.

Men innhold mangler

Men for at bredbånd på 10 megabit/s skal ha noe hensikt må man kunne bruke tjenester som utnytter slikt, for eksempel video, lyd og andre båndbreddekrevende tjenester. Foreløpig er ikke Bredbåndsfabrikken kommet så langt på dette området.

– Denne prosessen er vi så vidt begynt på, sier Bjørn Erik Reinseth.

Bredbåndsfabrikken AS er i første rekke en innholdsleverandør av ulike typer produkter og tjenester, og vil foruten egne produkter og tjenester, knytte til seg ulike typer innholdsleverandører.

Åpner for alle

Flere bredbåndsleverandører har vurdert å tilby lukkede bredbåndsportaler – kun for dsine kunder. Men Bredbåndsfabrikken ser det annerledes.

– Rent prinsipielt ønsker vi å være åpne for alle typer innholdsleverandører, men en vesentlig forutsetning er at produktene holder kvalitativt nivå og at innholdet er innenfor de lover og regler som gjelder her i landet. Vi erkjenner at utviklingen av innholdssiden vil kreve tid og tålmodighet i et marked som så vidt har begynt å ta av. Men når det er sagt, så vet vi at markedet allerede nå kan tilby produkter og tjenester som nettopp vil kreve den kapasitet vi nå kan levere, sier direktøren.