Annonse


Bredbånd til ungdomsboliger

Bredbåndsfabrikken opplyser at de nå har knyttet opp leiligheter i borettslaget Olsengården (USBL) på Bjølsen i Oslo. De mener at dette er første gang i Norge får privatpersoner tilgang til bredbånd hvor brukerne er garantert en kapasitet på 10 megabit/s begge veier.

Satser i byer

Bredbåndsfabrikken vil i første omgang konsentrere seg om de største byene i sin bredbåndsutvikling.

– På lengre sikt vil det selvsagt være aktuelt for oss å satse videre i mindre byer og tettsteder, men dette vil bl.a. være avhengig av myndighetenes strategi for å få etablert en nasjonal bredbåndsinfrastruktur, understreker adm. direktør Bjørn Erik Reinseth i en pressemelding.

Men innhold mangler

Men for at bredbånd på 10 megabit/s skal ha noe hensikt må man kunne bruke tjenester som utnytter slikt, for eksempel video, lyd og andre båndbreddekrevende tjenester. Foreløpig er ikke Bredbåndsfabrikken kommet så langt på dette området.

Annonse
– Denne prosessen er vi så vidt begynt på, sier Bjørn Erik Reinseth.

Bredbåndsfabrikken AS er i første rekke en innholdsleverandør av ulike typer produkter og tjenester, og vil foruten egne produkter og tjenester, knytte til seg ulike typer innholdsleverandører.

Åpner for alle

Flere bredbåndsleverandører har vurdert å tilby lukkede bredbåndsportaler – kun for dsine kunder. Men Bredbåndsfabrikken ser det annerledes.

– Rent prinsipielt ønsker vi å være åpne for alle typer innholdsleverandører, men en vesentlig forutsetning er at produktene holder kvalitativt nivå og at innholdet er innenfor de lover og regler som gjelder her i landet. Vi erkjenner at utviklingen av innholdssiden vil kreve tid og tålmodighet i et marked som så vidt har begynt å ta av. Men når det er sagt, så vet vi at markedet allerede nå kan tilby produkter og tjenester som nettopp vil kreve den kapasitet vi nå kan levere, sier direktøren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse