Musikk på nettet (MP3)

Annonse


HP betaler for CD-pirater

Musikk på nettet (MP3)Er dette en utvikling som skjer i hele Europa. Kan vi vente at norske myndigheter vil følge etter, og legge de samme avgiftene på CD-brennere som selges i Europa? Eller er dette spesielt for tyske myndigheters reguleringsiver.

I mai åpnet en prøvesak mot HP i Tyskland. Selskapet har nå akseptert å betale vel fem kroner i ekstra avgift for hver brenner som selges

Musikkbransjen vil ha penger

I følge nyhetsbyrået Reuters koster piratkopier musikkbransjen nesten 45 milliarder kroner i manglende inntekter i fjor. Dette er penger som bransjen mener seg berettiget til, og vil ha tak i.

I Europa skal musikkbransjen omsette for ti milliarder dollar. Tilsvarende en milliard dollar forsvinner ved piratkopiering. Dette koster europeiske myndigheter over 700 millioner kroner i tapte skatter og utgifter, mener Reuters.

Annonse
– Produsentene blir syndebukker, sier Gartner-analytikeren Robert Labatt. – Det er de individuelle verkene, når det gjelder kunst, sang, video og bøker, som trenger beskyttelse.

Oppdaterer lover

Mange av Tysklands naboland har lover som legger ansvaret på produsentene av utstyret. Men disse lovene er sjelden oppdatert i henhold til digitale medier, og dekker gammel teknologi som båndopptakere og video.
Det Tyskland har gjort er å oppdatere sine lover så de også gjelder hard-disker, printere, CD-brennere og modem.

I følge platebransjens internasjonale føderasjon lages det årlig om lag 500 millioner CD’er hvert år med CD-brennere. Det hevdes også at det er mer enn 25 millioner filer med piratkopiert musikk tilgjengelig på nettet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse