Annonse


Ringelyder via Ericsson-WAP

Nedlasting av ringelyder til Nokia-telefoner gjøres via tekstmeldinger (SMS). Dette har ikke vært mulig på Ericsson-telefoner, selv om du riktignok har kunne taste inn sinnrike tastaturkombinasjoner for å lage egen ringelyder på din Ericsson-telefon.

WAP løser problemet

Men norske Carrot har oppdaget det er teknisk mulig å laste ned ringetoner også til Ericsson-telefoner – ikke via SMS, men via WAP (Wireless Application Protocol).

Mobilteknologiselskapet har utviklet løsninger for proffmodellen R320 og ungdomswappen T20 (nylig lansert).

– Selv teknikerne til Ericsson i Lund i Sverige virket overrasket da vi kontaktet dem med hva vi holdt på med, sier Morten Haavaldsen i Carrot til ITavisen.no.

Annonse
WAP utnytter mobilen

Kort fortalt: Via WAP kan man utnytte mobiltelefonens ressurser (lyd, minne og lignende). I prinsippet kan disse ressursene er disse ressursene tilgjengelig som unike nettadresser (URL).

– Fordelen med WAP er at skiller mellom tjeneste og terminal, sier Haavaldsen.

I prinsippet kan altså alle WAP-telefoner laste ned ringelyder via WAP. Men det krever at mobiltelefonprodusenten »åpner» mobiltelefonene for dette.

Alt skjer via WAP.

Carrot har tidligere utviklet en løsning for bestilling av logoer via WAP, der du mottar logene via SMS. Men denne ringelydløsning er helt og fullt WAP-basert.

Carrots løsning fungere slik at du wapper deg fram til en liste over ringetoner, velger den du vil ha fra en liste og den lastes direkte ned på mobiltelefonen. Du betaler 10 kroner for hver nedlasting. Du kan få en »kvittering» på nedlastingen via en tekstmelding (SMS). Men selve transaksjonen skjer altså helt og holdent via WAP.

Etter nedlasting til mobilen kan du spille den av, og velge om du vil lagre eller forkaste ringelyden. I følge Carrot kan du på Ericsson T20 ha opptil 15 ringelyder i det midlertidige minnet (de cashes i mobilene).

Muligheter med WAP

Carrot ser flere muligheter til å utnytte mobiltelefonenes ressurser via WAP enn bare til nedlasting av ringetoner.

– Ved hjelp av WAP er det mulig å utvikle flere nyttetjenester, sier Haavaldsen.

De har blant annet sett på muligheten til å vedlikeholde en adressebok via Internett (web-grensesnitt). Denne adresseboken kan så igjen aksesseres via en WAP-telefon, og du kan ringe direkte til personen ved å velge telefonnumret. Dermed unngår man begrensningen i antall navn og nummer som ligger i dagens SIM-kort eller mobilminner.

Tjenesten finnes på wap.carrot.no/

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse