Avlytting

Annonse


– Helt normal avlytting

AvlyttingI de aller fleste tilfeller samler ikke FBI inn så mye informasjon at det truer privatlivets fred, konkluderer en arbeidsgruppe som har studert det amerikanske føderale politiets Carnivore-teknologi.

Carnivore er bygget for avlytting av informasjon som utveksles på nettet.

Det månedslange studiet, som ble igangsatt av justisminister Janet Reno etter kraftig kritikk blant annet fra prominente politikere, anbefaler at FBI gjør Carnivore mer effektiv og enklere for FBIs agenter.

Arbeidsgruppens rapport har fått kritikerne i harnisk. Konklusjonen er ikke annet enn et uklart øyeblikksbilde av Carnivore, raser amerikanske privatrettsorganisasjoner. Andre refser rapporten for å ha en klar slagside til fordel for regjeringen.

Annonse
Valget av medlemmene i arbeidsgruppen dikterer i praktis en FBI-vennlig konklusjon, raser den republikanske majoritetslederen i representantenes hus.

– Justisdepartementet valgte medlemmer og fastsatte reglene for å sikre seg en så positiv konklusjon som mulig. Dette gjør hele rapporten tvilsom, hevder Dick Armey ovenfor AP.

Barry Steinhardt, leder av privatrettsorganisasjonen American Civil Liberties Union, slutter seg til Armeys kritikk.

– Vi mener at dette ikke er en uavhengig studie. De fleste virkelig uavhengige institusjoner nekter deltakelse i denne undersøkelsen, sier Steinhardt.

Carnivores teknologi er i konstant utvikling, og nye versjoner kan ende opp med langt mer omfattende muligheter enn de som er studert av arbeidsgruppen, hevder han.

FBI benytter Carnivore under de samme statuttene som regulerer telefonavlytting. Det er en drøy forenkling, ifølge lederen av arbeidsgruppen, Henry H. Perritt. Likevel hevder han at Carnivore er et helt nødvendig verktøy som til syvende og sist ikke er kontroversielt.

– Telefonavlytting har vært akseptert som et nødvendig verktøy både i politietterforskning og i saker som gjelder rikets sikkerhet. Tanken om at vi ikke skal benytte de samme verktøyene i et nytt medium er latterlig, sier Perritt.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse