Annonse


Etterlyser nynorsk på nettet

Norsk Språkråd er kritiske til det de kaller den lemfeldige behandlingen av nynorsk på nett. Rådet mener det er urimelig at nynorskfolket må bruke nettadresser på bokmål.

Portalen norge.no, som fungerer som en veiviser til offentlige tjenester og informasjon, har snart et år etter lansering ennå ikke aktivert domenet noreg.no.

Språkrådet mener besøkende bør kunne velge domene avhengig av om bokmål eller nynorsk blir benyttet.

– Dette er en sentral inngangsport til offentlig informasjon i Norge. Landet vårt har to skriveformer og vi synes det er urimelig at nynorskfolket skal diskrimineres på denne måten, sier Jon Grepstad i Språkrådet til NRK.

Annonse
Språkrådet krever fortgang i arbeidet med å få nynorske nettadresser og håper arbeids- og administrasjonsdepartementet tar tak i problemet.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse