Annonse


Krangel om nazi-forbud

En fransk domstol har beordret Yahoo! til å stenge franskmenn ute fra tjenestens websider, der det selger Nazi-effekter, som bøker, våpen, SS merker og uniformer.
Dette inkluderer også engelsk-språklige nettsider, melder Reuters.

Kjennelsen kan få alvorlige konsekvenser for flere bedrifter som driver handel på Internett, inkludert Amazon.com og auksjonssiten eBay.

Selv om Yahoo!s portal i Frankrike ikke har noen auksjoner hvor Nazi-effekter og utstyr omsettes, kan brukerne lett klikke seg over til den engelskspråklige versjonen, hvor slik auksjonering foregår. Yahoo! har tre måneder på seg til å etterkomme kjennelsen, hvis ikke blir de bøtelagt. skriver Reuters.

Yahoo! er uenige i kjennelsen, og argumenterer med at det franske rettsvesen ikke kan begrense det amerikanske selskapets ytringsfrihet, som er gitt under de forente staters grunnlov.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse