Annonse


Tidsplan for Telenor-aksjen

I dag, fredag 10. november, offentliggjorde NHD og Telenor børsverdien og den forventede aksjeprise (se lenke til egen sak nedenfor). Samtidig redegjorde de for tidsplanen, som ITavisen.bo kan presentere nedenfor.

Tidsplan

Telenor tar et lite forbehold om endringer i tidsplanen, som når ser slik ut:

  • Fredag 10. november: Prisintervall besluttes og prospektet klart til trykking

  • Mandag 13. november: Bestillingsperiode for institusjonelle investorer begynner
  • Fredag 17. november: Bestillingsperiode for privatpersoner begynner
  • Tirsdag 28. november: Bestillingsperiode for ansatte avsluttes
  • Torsdag 30. november: Bestillingsperiode for privatpersoner avsluttes
  • Fredag 1. desember: Bestillingsperiode for institusjonelle investorer avsluttes
  • Søndag 3. desember: Endelig pris/tildeling av aksjer
  • Mandag 4. desember: Børsnotering og første handledag

Åpne informasjonsmøter

Åpne informasjonsmøter vil bli holdt i Bergen, Bodø, Kristiansand, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Trondheim og i Tromsø. Personer bosatt i Alta, Arendal, Drammen, Fredrikstad, Førde, Haugesund, Skien, Steinkjer, Tønsberg og Ålesund vil få tilbud om informasjon gjennom videokonferanser.

Antall aksjer

Tilbudet innebærer at det utstedes 372.151.899 nye aksjer.

Annonse


Hovedtilretteleggere for tegningstilbudet er Goldman Sachs International og DnB Markets, mens aksjesalget i Norge vil bli ledet av DnB Markets og Christiania Markets.

Mer info kan du finne på www.telenoraksjen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse