Annonse


Veksthus for mobilt Internett

De to selskapene går nå sammen om å etablere mobileZone AS. Hovedsete blir i Trondheim. Formålet er å dyrke frem teknologi og å skape nye lønnsomme bedrifter på området mobilt Internett.

Siemens stiller med utstyr

For at mobileZone skal kunne prøve ut løsninger i de nye mobilnettene, vil Siemens stille til disposisjon GSM-, GPRS- og UMTS-utstyr. De forskjellige nettyper vil således kunne simuleres i mobileZones lokaler, hetter det i en pressemelding.

Over 600 kvadratmeter i Innheradsveien i det sentrale Trondheim klargjøres nå for innflytting i januar 2001.

Måler er å lokke gründere og studenter med interessante idéer, og de vil få tilbud om en eller flere av de om lag 50 kontorplassene som lokalene rommer.

Annonse
Overskudd ikke viktig

Siemens vil eie 80 prosent av aksjene i mobileZone, mens Mobile Forza eier 20 prosent. De opplyser at mobileZone ikke vil komme til å gå med overskudd.

De hevder at deres interesse ligger i prosjektene som vokser ut av selskapet.

– mobileZone er bevisst lagt til Trondheim for å dra nytte av det tunge teknologimiljøet som er der. Vi åpner dørene for studenter, oppstartsbedrifter, gründere og flere samarbeidspartnere, og håper på den måten å skape et attraktivt veksthus for kreative løsninger innen mobilt Internett, sier divisjonsdirektør Arne Besseberg i Siemens AS.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse