Telenor Overvåkning

Annonse


Overvåking stoppes av ISDN

Telenor OvervåkningPolitiets jakt på spioner og yrkeskriminelle hemmes fordi ISDN-telefoner ikke kan avlyttes, skriver Aftenposten.

Årsaken til dette er at både politiet og Telenor må skaffe nytt utstyr for å kunne foreta overvåking av ISDN-linjer. De tekniske mulighetene er tilstede. Spørsmålet er hvem som skal betale for hva.

Informasjonssjef Gunn Kristin Sande i Telenor bekrefter at det er en diskusjon om finansiering og tekniske løsninger med sentrale myndigheter.

– Vår oppfatning er at teleoperatøren ikke skal fullfinansiere betydelige investeringer i nytt teknisk utstyr. Vi er i dialog med Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet om dette, sier Sande. Når det kommer en løsning er ikke kjent.

ISDN ble introdusert på det norske markedet i 1994.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse