SMS-vign

Annonse


NetCom kutter i SMS og e-post

SMS-vignNetCom bekjentgjør at de har besluttet å legge ned »NetComs GSMPost» og muligheten for sending av SMS fra NetComs hjemmeside www.netcom.no fra 1. januar 2001.

Nedleggelse av GSMPost innebærer at emailkontoene av type @sms.netcom.no og @smsvarsling.netcom.no blir fjernet.

Anonymitet og spamming.

NetCom begrunner nedleggelsen av disse tjenestene med hensynet til kundenes anonymitet, og behovet for å forhindre spamming.

«Produktet fører til at man fra internett kan sende anonym e-post og SMS direkte til NetComs GSM abonnenter. Av hensyn til abonnentene skal NetCom ha mulighet til å spore hvem som er avsender av meldinger til sine abonnenter.»

Annonse
Videre Opplyser NetCom at:
«Direkte aksess fra Internett, gratis, til NetComs GSM kunder, er en fristende kanal for spamming. NetCom har i dag lagt visse hindringer for denne type virksomhet, men den kan omgås.»

Tilbyr alternativer

GSMPost erstattes i stor utstrekning av e-post produktene som tilbys av NetCom Internett som blant annet inkluderer SMS varsling ved mottak av e-post.

– Vi antar at det også vil være andre ISPer som kommer til å tilby varsling/videresending av e-post til SMS, opplyser NetCom.

NetCom hevder at SMS-sending fra www.netcom.no tilbys i mer avanserte former i NetComs portaler MotHer og PlanIt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse