IBM 36 GB harddisk

Annonse


Økokrim knuser harddisken

IBM 36 GB harddiskHarddisken destrueres deretter, mens resten av maskinen blir solgt til inntekt for statskassa. Er du uskyldig, kan det likevel gå meget lang tid før PC-en er i hus igjen.

Mistenker Økokrim at du står bak en datakriminell handling, er noe av det første som skjer at de beslaglegger PC-en din. Den kan de i teorien beholde så lenge de vil.

Økokrim har økt sin innstats mot all type datakriminalitet, både alvorlige og mindre alvorlige saker. For å sikre bevismateriale har beslaglegging av datautstyr vært et viktig middel i etterforskningen.

»Skjelig grunn til mistanke»

– Dersom politiet har mistanke om datakriminalitet, kan man i henhold til straffeprosessloven foreta ransaking. Da beslaglegger man maskinen man antar har blitt benyttet til handlingen, men det må være skjellig grunn til mistanke, sier spesialetterforsker Svein Yngve Willasen i Økokrim, til ITavisen.no.

Annonse
Når maskinen først er beslaglagt finnes imidlertid ingen konkrete regler for hvor lenge politiet kan sitte på den, helt uavhengig av skyld. Så lenge saken er under etterforskning, har du små muligheter til å få maskinen tilbake.

– I hackersaker er det sjelden mer enn et halvt år, men når det gjelder andre typer datakriminalitet kan det fort gå lengre tid. Maskinen beholdes i arbeidet med å finne bevis, sier Willasen

Har hatt DVD-Jon sitt utstyr i ti måneder

Jon Johansen, gutten som bidra til å knekke DVD-koden, er en av dem som har fått utstyret sitt beslaglagt. I januar i år startet etterforskningen mot Johansen og politiet.

– Politiet beslagla 2 PC’er, mobiltelefon +lader, og en del CD’er. Mobiltelefonen + lader fikk jeg tilbake etter 5 uker, mens det andre har de fortsatt, forteller Johansen.

Sjef for datakrim i Økokrim, førstestatsadvokat, Inger Marie Sunde, ønsker på ingen måte å kommentere saken mot Jon Johansen.

– Beslag opprettholdes hvis man regner med at utstyr har blitt benyttet til en kriminell handling, sier Sunde.

Forhørsretten kan hjelpe deg

Dersom Økokrim kan bevise at maskinen har vært benyttet til en kriminell handling, er det lite håp om å få den tilbake noensinne.

Det finnes likevel en utvei selv om politiet har tatt beslag i maskinen.

– Når politiet har beslaglagt noe, kan det bringes for forhørsretten. Forhørsretten kan da avgjøre om politiet han beholde beslaget og det må da finnes skjellig grunn. Hvis ikke politiet har klart å få frem nye opplysninger, kan retten bestemme at PC’en leveres tilbake til eieren, opplyser Willassen.

Harddisken knuses

Straffeloven slår fast at dersom en gjenstand benyttes til en kriminell handling, enten det er en bil i et ran eller en PC knyttet til datakriminalitet, inndras den for evig tid.

– Hvis bot eller fengselsstraff blir resultatet etter at etterforskningen er avsluttet i en datakrim sak, inndrar vi maskinen dersom det kan bevises at den er benyttet til å utføre den aktuelle kriminelle handlingen. Deretter destrueres harddisken fullstendig i Økokrims lokaler, og resten av maskinen solgt, forteller Willassen.

Inntektene fra en eventuell bot og salget av maskinen går rett i statskassen, og tilfaller ikke politiet.

– Men hva hvis maskinen ikke tilhører personen som har utført den straffbare handlingen?

– Hvis maskinen for eksempel tilhører far til personen som har begått handlingen, og faren ikke var oppmerksom på hva maskinen faktisk ble brukt til, leveres den tilbake, forteller Willassen.

– Ikke urimelig, sier Sunde

– Men synes ikke førstestatsadvokat Sunde at det er litt voldsom å inndra en dyr maskin, dersom handlingen egentlig er et såkalt ufarlig hack?

– Nei, det synes jeg ikke er urimelig, sier Sunde. Hun påpeker at tilfellet er det samme i andre type straffesaker.

Men så konsekvente og entydig er ikke politiet. Det er sjeldent at en sjåfør som blir tatt for promillekjøring fratas sin bil. Dette skjer først etter at personen er arrestert for tilsvarende forhold en rekke ganger.

Til sammenligning ble den unge gutten som utførte ett ufarlig hack mot Redd Barna, fratatt sin maskin, i tillegg til at han fik en klekkelig bot.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse