Annonse


Nå går det for Netcom

Vi har tidligere fortalt om poblemene med å få dataforbindelse fra Ericssons PDA-telefon over NetComs mobilnett. Problemet både Ericsson og Netcom trodde sulle være løst på noen dager viste seg å skape adskillig hodebry.

Det er ennå ingen som har gitt noen god forklaring på hva som egentlig gikk galt, men i følge produktsjef i Ericsson, Erik Sandsmark, skal selskapet ha utviklet en softwareoppgradering som sørger for at problemet omgås. Denne softwaren skal være installert på alle nye terminaler.

Kjøpte du telefonen din før dette problemet ble løst kan du henvende deg til et Ericsson servicepunkt og be om oppgradering av telefonen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse