Annonse


Nera med Australia-kontrakt

I en melding fra Nera heter det at kontrakten gjelder levering av tjenester og utstyr for utbygging av et bakkenett for kringkasting langs østkysten. Dette skal senere utvides til innlandet.

I tillegg til Neras SDH-utstyr skal selskapet designe og stå for utbygging av nettverket.

Anlegget skal gi så stor båndbreddet at det rekker til digital TV-distribusjon og for telekommunikasjon. Tjenestene forutsetter svært høy leveransekvaliteti nettet.

Prosjektet er delt i tre faser. Første fase handler om bygging av nettverk i Queensland, New South Wales og Victoria.
Fase 2 og 3 omfatter resten av Australia, og vil fullføres i løpet av 2002 og2003.

Annonse
Fase 1 av prosjektet skal gjennomføres i løpet av 1. halvår år 2001.

ntl Telecommunications Pty Ltd er et “joint venture”-selskap eide av WINTelevision, Southern Cross Broadcasting og ntl Australia Pty Ltd. NtlAustralia Pty Ltd er eid av ntl Inc.

ntl leverer en omfattende rekke av kommunikasjonstjenester til mer enn 32millioner hjem i Storbritannia, Australia, Frankrike og Irland. Selskapet oppgir at de har 20.000 ansatte.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse