Annonse


EU forsvarer IT-styring

Under en anti-trust-konferanse i New York forsvarte Monti EUs skepsis til storfusjoner innen media-, tele- og nettselskapene.

– Bransjen trenger reguleringer for å sikre konkurranse, var hovedbudskapet fra Monti.

EU møter kraftig kritikk fra USA for sine strenge krav til teknologi og mediebedrifter som fusjonerer. EU har i enkelte tilfeller hindret sammenslåing, som da Sprint og WorldCom gikk med fusjonsplaner.

Brussels reguleringsiver diskriminerer

amerikanske selskaper og bremser teknologiske nyvinninger, hevder kritikerne.

Annonse
Monti hevder på sin side at den nye økonomien, med et sterkt innslag av teknologibedrifter og e-handel, ikke nødvendigvis øker konkurransen.

– Myndighetene må overvåke og styre utviklingen for å hindre feller som senere hindrer konkurransen, hevder EUs konkurransekommissær.

– Selv midlertidig markedsdominans kan være et alvorlig problem. Det kan ha negativ innvirkning på graden av nyvinninger og forbrukernes valgfrihet, sa Monti ifølge BBC.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse