Hacker -fglass

Annonse


Forbud mot hacker-verktøy?

Hacker -fglassEn koalisjon av 28 menneske- og borgerrettighets- grupper kjemper nå i mot forslagene fra Europrarådet, som er ment å bekjempe slemme datahackere, og tyveri over nett.

Paradoksalt nok ble Europarådet stiftet i 1949 for å sikre menneskerettigheter og parlamentarisk demokrati i Europa.

Hisser opp

Nå har rådet kommet med et traktatsforlag for bekjempelse av kriminalitet i cyberrommet, som hisser opp menneskerettighetsforkjempere i hele verden.

Traktatsforsalget mot internasjonal nettkriminalitet, går så langt at det truer friheten til nettbrukere, samt at det skal være i strid med menneskerettighetene i den europeiske konvensjon.

Annonse
Vil øke politiets makt

The Global Internet Liberty Campaign (GILC), angriper et forsalg om økt makten til politi og myndigheter, som skal gjøre det enklere kan fange opp internasjonal kommunikasjon og datatrafikk, som en del av etterforskningen.

GILC hevder at dette vil gi politiet fritt spillerom til å overvåke og avlytte nettbrukere, og at vil bli enkelt å misbruke. I dag må det være skjellig grunn til mistanke, men dette punktet ønsker man nå å omgå.

Vil stoppe nytteverktøy

Ett av forsalgene i traktatsforsalget, går på å forby såkalte hackerverktøy, inkludert verktøy for nettverkssikkerhet. GILC påpeker hvordan dette kan hemme utviklingen av legitim datateknologi.

– Dette er et slag mot de veletablerte normene for beskyttelse av individet. I tillegg vil fremtidig utvikling av dataverktøy undermineres, uttaler GILC, til ZDnet.

Europarådet har kommet med sine forslag mot cyberkriminalitet i et forsøk p å bekjempe den økende trusselen fra denne type kriminalitet. Et rammeverk av lover, samt samarbeid som går over landegrensene, sees som en forutsetning.

G8 til datatreff

I neste uke skal også G8-landene treffes, som består av verdens mektigste industrinasjoner. Da skal spørsmålet om felles tiltak mot datakriminalitet tas opp, og forslagene fra Europarådet skal diskuteres.

I Storbritannia ble det nylig gjennomført en meget omdiskutert lov, som gå arbeidsgiveren rett til å overvåke de ansattes e-post.

Også Økokrim i Norge har kommet med en rekke forslag mot datakriminalitet som har møtt stor motbør i Datatilsynet.

Europarådet med synkende viktighet

Europarådet må ikke forveksles med noen av EUs organer. Hele 38 europeiske stater er med i rådet, inklusive 14 tidligere østblokkland. Det ble stiftet i 1949 for blant annet å sikre parlamentarisk demokrati i Europa, og arbeider for å sikre rettsstatenog å harmonisere lovgivning. Organet drives i dag av Ministerrådet.

Europarådets stemme har blitt tillagt stadig mindre vekt, ikke minst etter at de tidligere østblokklandene ble innlemmet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse