ITfinans

Annonse


IT styrker svensk økonomi

ITfinansSvenskene har nå EUs nest laveste inflasjon, og økonomien fosser frem. I andre kvartal steg nasjonalproduktet 4,3 prosent.
Den lave prisstigningen er mulig takket været sterk vekst i produktiviteten og lav vekst i lønningene, skriver Dagens Industris finanskommentator.

I fjor trodde ikke markedsobservatører at den svenske sentralbanken kunne holde reporenten på 3,75 prosent, slik som i dag. Tvert i mot spådde Handelsbanken en reporente på fem prosent, mens kollegene i Skandinaviska Enskilda Banken i vinter spådde et inflasjonsnivå rundt tre prosent, skriver avisen.

Mye av forklaringen ligger i utviklingen av lønnsnivået. I likhet med USA stiger ikke svenske lønninger i kampen om knappere arbeidskraft. Årsaken er sannsynligvis en mer effektiv utnyttelse av mennesker og maskiner.

I USA blir tilsvarende effektivitetsforbedringer forklart med innføringen av Internett og bedre utnyttelse av datateknologien.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse