Annonse


Styrer togtrafikken med lomme-PC

Neste gang du napper en britisk konduktør i ermet for å be om ruteopplysninger kommer han høyst sannsynlig til å trekke opp en PDA. Nå blir all ruteinformasjon og opplysninger om priser lagt inn på små lommedatamaskiner som deles ut til alt togpersonell i England. Informasjonen var tidligere samlet i 7 store bøker, og hver gang det ble gjort en endring i rutetidene var det bare å fyre opp trykkeriet.

Innen våren 2001 vil mange tusen PDA’er være fordelt, i det som er en av de største avtalene om kjøp av Pocket PC noen sinne.

Det er ikke opplyst hvilken PDA ATOC vil velge, men enheten skal ha Microsoft PPC operativsystem og veie 225 gram…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse