Deskill

Annonse


WorldCom med globalt danskenett

Deskill– Kommunikasjon via satellitt er dyrere enn datatransport gjennom kabler, men samtidig gir satelllittene et mer fleksibelst system, sier direktør René Buch i WorldCom i Danmark, til danske ComputerWorld.

Nettet skal være i drift senest i juni neste år. Det skal brukes til telefoni, data og faks.
Verdien av pakken anslås noe løslig til å være et tresifret antall millioner danske kroner over en periode på fire år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse