Annonse


Telenor glade for bredbåndsplan

Telenor hilser regjeringens handlingsplan for bredbånd velkommen.

– Regjeringens signaler i bredbåndsplanen er positive fordi det stimuleres til konkurranse og økt etterspørsel etter tjenester, noe som er en forutsetning for utbyggingen av kapasitet og innhold i nettet. Vi mener likevel at beløpet på 350 millioner kroner er for lite til å stimulere markedet tilstrekkelig», sier konserndirektør Jan Edvard Thygesen i Telenor.

Tjenestene skal bygges ut etter hvert som det blir etterspørsel etter tjenestene, eller såkalt markedsmessige kriterier.

Kommersielt grunnlag

-Innholdet i bredbåndsplanen er helt i tråd med Telenors strategi, og vi er godt posisjonert til å levere tjenester basert på de prinsippene som ligger i planen. Det er også positivt at regjeringen ønsker å bidra til å bygge ut bredbåndsnettene gjennom å bidra til økt etterspørsel etter tjenester.

Annonse
Telenor vil på kommersielt grunnlag bidra til at regjeringen skal kunne nå målet om å tilby tilknytning til bredbåndsnett for alle offentlige institusjoner innen 2002 og til norske husstander innen 2004, sier konserndirektør Jan Edvard Thygesen.

Erfaring

Telenor har allerede levert høyhastighetstjenester i seks år til mer enn 11.000 norske bedrifter.«Telenor er nå klar til å levere neste generasjons høyhastighetsnett til forbrukermarkedet. Vi vil begynne å levere ADSL til det norske folk allerede før jul i år. Dette vil bidra til at norske husholdninger blir blant de første i verden som får raskere internettilgang og på sikt tilbud om digital TV, video, opplæringstjenester, alarmtjenester og vesentlig raskere nedlasting av programvare og andre typer filer fra Internett», sier Thygesen.

Rask utbygging

Thygesen understreker at Telenor vil bygge på den allerede eksisterende teknologien i det såkalte aksessnettet, forbindelsen mellom forbruker og Telenors sentraler. Dette vil gi tilgang til de nye tjenestene både i sentrale strøk og i distriktene.

Slik kan det meste av Norges befolkning få tilgang til de tjenestene som regjeringen vil bygge ut raskest mulig i fastlinjenettet. På samme måte skal Telenor tilpasse mobil, kabel-TV og satelittnettene slik at bredbåndstjenester kan mottas i alle typer mottakere eller terminaler.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse