Annonse


Duell: Ericsson R380 vs Nokia 9110i

Skillelinjen mellom kommunikatorer og smartphones er ikke entydig. På en skala fra ren mobiltelefon til stasjonær PC møtes de to omtrent på midten.

Skillelinjer – tastatur eller ei

Vi kan gjerne si at kommunikatoren er «en PC krympet ned i en mobiltelefon», mens en smartphone er «en mobiltelefon med PC-funksjoner».

Rent fysisk skiller Nokia 9110i seg fra Ericsson R380 ved at den har tastatur. Den er også en del større og tyngre, samtidig som den har flere anvendelsesområder enn R380. 9110 har ikke trykkfølsom skjerm, men et qwerty-tastatur som også er utstyrt med nordiske taster.

Doble opplevelser

I lukket tilstand er Nokia 9110 en fullverdig telefon med eget display. Ericsson sparer plass ved å velge en løsning der en del av displayet er synlig med dekselet i lukket stilling. Begge telefonene har med andre ord to brukergrensesnitt.

Annonse
Hvilken telefon du skal velge er helt avhengig av ditt behov. Prismessig ligger begge telefonene på mellom 6.000 og 7.000 kroner.

Applikasjoner

På applikasjonssiden ligger 9110i godt foran R380. Har du bruk for HTML på mobilen er 9110i et godt alternativ.

Det at telefonen også kan sende og motta fax bidrar til å styrke posisjonen som den foreløpig mest anvendelige telefonen på markedet. Men klarer du deg uten disse funksjonen har Ericssons R380 dual band som gir bedre dekning, og et raskere brukergrensesnitt.

R380 er i tillegg mye lettere og har sikkerhetsfunksjoner som ikke finnes på 9110i.

Sjekk fakta selv

Her er en tabell som sammenligner de to telefonene:

FAKTA: Nokia 9110i Ericson R380
Størrelse 158x56x27mm 130x50x26mm
Volum 239 ccm 169 ccm
Vekt 254 gram (med batteri) 164 gram (med batteri)
Antenne Antennen ligger skjult i telefonen, men kan foldes ut for bedre dekning. Bygger 3,8 cm i åpen tilstand. Utvendig antenne som bygger 3 cm.
Skjerm åpen 200×640 pixel 120×360 pixel
Skjerm lukket   120×116 pixel
Batteri Som PDA:60 til 170 timer
Samtaletid: 3 til 6 timer
Som PDA: 107 timer
Samtaletid: 4,5 timer
Kalender Kalenderen på Nokia 9110i kan synkroniseres med Microsoft Outlook. Avtaler kan legges inn på deler av dagen og repeteres daglig, ukentlig, månedlig årlig, annenhver uke eller på virkedager. Du kan lage huskeliste og knytte notater til avtalene. Du kan også lage en ventelist for gjøremål. Du kan ikke gå direkte til en dato langt frem i tid, men må bla deg måned for måned til datoen du ønsker. Kalenderen på Ericsson R380 har de samme funksjonene som kalenderen i Outlook. Du kan legge inn avtaler som skal gjelde for en dag, eller bare deler av dagen. Du bestemmer selv om du vil legge inn en påminnelse i form av en alarm. Du kan sende og motta avtaler over IR-porten.Du kan legge inn avtaler med repetisjon til egendefinerte tider.Du kan også lage egen huskeliste (synkroniseres med oppgaveblokk i Outlook) med påminnelser. Kalenderen kan vises i dag, uke eller månedsformat og strekker seg fra 1980 til 2067.
Tekst input QWERTY-tastatur. Egne funksjoner for spesialtegn. Soft-tastatur (lite tastatur på den trykkfølsomme skjermen). Du kan også legge inn tekst ved å skrive med håndskrift på skjermbildet.
E-post Laster ned meldingshoder og angir størrelse på filene. Dermed kan du styre unna nedlasting av filer som vil blokkere telefonen. Du kan åpne vedlegg av typen ASCII text, JPG og GIF. Du kan også sende bilder fra en fil eller et kamera via telefonen. God e-post leser som først laster ned alle overskrifter (meldingshoder). Deretter velger du selv hvilke meldinger du vil kopiere eller flytte fra server til innboks. Dessverre får du ingen indikasjon på hvor store filene er før du laster dem ned. Du kan laste ned vedlegg, men disse kan ikke åpnes på telefonen.
WAP Å sette opp wapforbindelse til Telenor viste seg å være en kinkig begivenhet. Selv om alle parametrene ble lagt inn manuelt ville telefonen ikke logge seg på. Satt opp mot Netcom hadde jeg ingen problemer. WAP-funksjonen gikk tregere på 9110 enn på Ericsson R380. Skjermen viser svært mye tekst, men skriften er så liten at den nesten er uleselig. Du kan bestille ferdig oppsett til telefonen, eller legge dette inn manuelt. Telefonen rommer mindre tekst enn 9110i, men en glidesjakt på høyre side gjør det enkelt å rulle nedover i dokumentet. Den trykkfølsomme skjermen gjør det svært enkelt å navigere i på nettet . WAP-en fungerer i skrivende stund ikke med simkort fra Netcom.
HTML Ja. 9110i kan åpne og lese dokumenter i HTML, men nettleseren har klare begrensninger i forhold til frames (støtter ikke frames) og JAVA. Nei.
Tekst-
behandling
Du kan skrive notater og velge mellom 3 ulike fonter. Du kan også gjøre teksten kursiv, fet eller understreket. I tilleg har du justering av teksten (venstre, midtstilt, høyre og blokk) og margene. Du kan skrive notater i ren tekst og uten stiler. Du har klipp- og limfunksjoner i en egen meny, og kan hente tekst fra andre applikasjoner.
Fax Ja, du kan sende og motta faks. Nei, du kan ikke motta fax. Du må derfor sette opp telefonen slik at fax-anrop viderekobles til et annet nummer, for ekslempel til kontorfaxen eller Nomade UMS-nummer.
Synkronisering Synkroniserer alle PIM funksjoner. Du kan flytte filer fra minne til PC og omvendt. Du kan synkronisere alle PIM funksjoner og ta ”backup” av telefonens minne og innstillinger.
Spill Du kan laste ned en rekke spill fra Internett og installere dem på telefonen. Othello. Brettspill der du skal plassere dine brikker slik at du vender motstanderens brikker og gjør dem til dine.
Minne 2 MB internt. Minnekort på 8 MB medfølger 1,2 MB tilgjengelig. Ingen utvidelsesmulighet.
Taleopptak Du kan spille inn tale og lagre den som WAV-fil Ja. Du kan ta opp deler av en samtale eller lese inn påminnelser.
Stemme-
styring
Nei Ja, du kan kalle opp ti forhåndslagrede numre.
Dual band Nei Ja

De offisielle hjemmesiden til Nokia 9110/9110i finner du her: Nokia 9110i.

De offisielle hjemmesidene til Ericsson R380 finner du her: Ericsson R380.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse