E-handel (tegning)

Annonse


Vi er usikre på e-handel

E-handel (tegning)Bare fire prosent av internasjonale toppledere mener e-handel er bedriftens største utfordring i dag. Samtidig sier hele 57 prosent at Internett har forandret selskapets måte å drive forretninger på, viser en undersøkelse fra A.T. Kearney.

Forvirring i styrerom

– På den ene siden investerer og satser de kraftig på e-handel, på den andre siden ser ikke lederne dette som bedriftens viktigste utfordring. Dette tyder på forvirring i styrerommene, sier konsulent Knut B. Sandven i A.T. Kearney.

Sandven mener usikkerheten er naturlig med tanke på hvordan Internett har endret spillereglene for forretningsdrift.

– Lederne vet ennå ikke i hvilken grad e-handel vil innvirke på selskapets strategi, produkt og service, sier han.

Annonse


251 internasjonale toppledere deltok i undersøkelsen, deriblant 21 nordiske, melder Newswire på vegne av Kearney.

Ikke viktig?

Kun fire prosent av topplederne vurderte e-handel som den viktigste utfordringen for selskapet. På tross av dette sa hele 57 prosent at Internett har endret måten å drive forretninger på. 72 prosent mente at selskapet er svært eller moderat opptatt av å legge en strategi for e-handel.

Av de bedriftene som hadde utviklet en aktiv strategi for e-handel rapporterte 57 prosent at strategien var integrert i selskapets overordnede forretningsplan.

Likevel mente kun én prosent av lederne at en slik strategi er en kritisk suksessfaktor for bedriften i dag, og bare fem prosent forventet at det vil bli det i løpet av fem år.

Atlantisk uenighet

På mange av spørsmålene var det stort sprik mellom amerikanske og europeiske ledere.

– 81 prosent av de amerikanske lederne rapporterte om e-handelsaktivitet i deres firma. Det tilsvarende tallet var 72 prosent i Europa. Hele 78 prosent av de amerikanske lederne mente at Internett hadde endret deres måte å drive forretninger, mens det tilsvarende bare var 46 prosent for de europeiske lederne, sier Sandven.

Samtidig hevdet hele 79 prosent av de europeiske lederne at Internett vil ha stor innvirkning for fremtidige produkter, mens det tilsvarende tallet for amerikanske ledere bare var 59 prosent.

Les selv mer om undersøkelsen på www.atkearney.com/pdfs/CEO_IT_Study2000_S.pdf