Annonse


Telenor må drifte Alfanummer

I juni 2000 varslet Telenor at de ville kutte ut Alfanummer fra o med 1. september 2000.

Det førte til mange protester. Hittil har Post- og teletilsynet mottatt 61 klager. Det er både privatpersoner, organisasjoner, bedrifter og offentlige myndigheter, som har kommet med protester.

Alternativ

Noen av de som ønsker saken protestert ønsker fortsatt permanent drift. En del kan tenke seg overgangsordninger i en begrenset periode. En tredje gruppe vil gjerne ha alternative løsninger fra Telenor..

Nå har Post- og teletilsynet viser sett på tidligere korrespondanse i denne saken., og pålegger Telenor fortsatt drift til etter at en klage Fra Jon Erik Svendsen er behandlet

Annonse


Ingen leveringsplikt

Alfanummer ble utviklet av Telenor i 1993 og lansert 1994. Det ble foretatt en relansering av produktet i 1997.

– Telenor er i konsesjonen ikke pålagt leveringsplikt på Alfanummertjenesten, heter det i en kommentar fra Post- og teletilsynet.

Det heter også at:
– Utgangspunktet er også at selskaper kan trekke tilbake produkter fra markedet når selskapene finner det mest hensiktsmessig. Dette vil selskaper typisk gjøre når de over tid taper penger på et produkt, og ikke ser mulighet for å endre dette innen en viss tid. Dette er også utgangspunktet for Telenors virksomhet i telesektoren.