e-handel (norsk)

Annonse


Nethouse solgte ehandelsvirksomhet

e-handel (norsk)Nethouse er en av de mest erfarne e-handelsaktørene i Norge. Men nå skal handelsvirksomheten skal ikke lenger være et satsingsområde.- Vi skal bistå andre selskaper, slik at de kan utnytte Internett som handelskanal både innenfor b2b og b2c. Og vi er godt i gang. I løpet av inneværende uke har vi signert kontrakter for to millioner, forteller konstituert adm. direktør Tom Andersson i Nethouse.

Nethouse har solgt eBud, SmartShopper og Nethouse Distribusjon til Isafe Holding AS. I tillegg har Nethouse og GiBud en avtale om salg av Auksjons.net. Avtalen er verd omtrent fire millioner kroner.

Nethouse tror at tradisjonelle aktører overtar markedet for omsetning av varer og tjenester på Internett i stadig større grad.

I en melding fra selskapet hevdet det at behovet for integrerte eCommerce-løsninger vil vokse raskt.
– Nethouse sin rolle i markedet blir å levere tjenester og løsninger som hjelper bedrifter med markedsføring, omsetning og levering av varer og tjenester på Internett.

Annonse
Inn i telecom

– Det er helt klart plass til et selskap som Nethouse i et eCommerce-marked som vokser. Vi skal posisjonere oss godt i dette markedet i fremtiden, sier Riulf Rustad, som er styreformann i Nethouse.

Han legger til at Nethouse skal utvide konsulentvirksomheten på sikt. Økt båndbredde gir nye muligheter innen utvikling av eCommerce-løsninger i løpet av kort tid. Rustad ser derfor ikke bort fra oppkjøp av selskaper med kompetanse innen telekom.

Fra røde til sorte tall

Halvårsresultatene for Nethouse ASA viser et underskudd på 54 millioner. Det driftsmessige underskuddet første halvår er i underkant av 22 millioner.

29 millioner er nedskriving av goodwill relatert til eBud og SmartShopper. Tre millioner er relatert til avskrivinger av goodwill knyttet til andre datterselskaper. Nå skal organisasjonen si opp femten av 48 ansatte.

– Nethouse er i dag 80 prosent friskmeldt etter et turbulent halvår. Administrasjonen forventer positivt resultat på månedsbasis fra februar, sier Andersson.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse