Annonse


Forbrukerseier for e-handel

Norsk Forbrukerråd deltok i lobbyvirksomhet for å få loven vedtatt.

Forbrukernes organisasjoner har lenge hevdet at tilliten til handelen på nettet er avhengig av at kundene kan klage lokalt dersom noe går riktig galt, et standpunkt som i første omgang ikke nådde frem i Europarlamentet.

Stikk i strid med alle forbrukerkrav forslo justiskomiteen først at tvistene skulle avgjøres i selgernes hjemland, noe som kunne gjort forbrukerne ganske hjelpesløse.

Selger ofte langt unna

Selgerne sitter ofte langt borte, og forbrukerne kan ligge tynt an hvis det er rettsapparatet i avsenderlandet som skal avgjøre en tvist etter kjøp over landegrensene.

Annonse


Dersom en klage på et kostbart produkt skal avgjøres i et land med langt dårligere forbrukerlovgivning enn i Norge, kan du se langt etter de mest opplagte og fundamentale rettigheter etter kjøp.

Norsk Forbrukerråd fikk gjennomslag

Forslaget fra justiskomiteen i EU-parlamentet ble karakterisert som et anslag mot den elektroniske handelen.

Også Forbrukerrådet i Norge har engasjert seg sterkt i saken og har bl.a. deltatt i lobbying overfor europeiske parlamentarikere for å sikre forbrukerrettighetene ved handel over landegrensene.

Kjøper kan saksøke i eget hjemland

Forbrukerne kan når loven trer i kraft saksøke motparten fra sine hjemland når det oppstår tvister etter kjøp. Og dette prinsippet skal utvides til også å gjelde handel på nett, har EU-parlamentet nå bestemt.

Det er ennå ikke avgjort når loven trer i kraft, opplyser Forbrukerrådet.