Annonse


Tenker mindre på sikkerhet

Internettbanker og selskaper som leverer finansielle tjenester, tenker stadig mer på den tøffe konkurransen i markedet, og bruker mindre tid på sikkerhet på nett. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Cap Gemini Ernst & Young.

Europeiske selskap minst sikkerhetsfokuserte

I 1997 og 1998 var sikkerhet den største frykten for nettselskaper, men undersøkelsen for 1999 viser at dette nå ikke lenger er hovedfokus. Stadig flere bedrifter rangerer nå forretningsdriften som den største bekymringen.

1999-undersøkelsen viser at 36 prosent av selskapene nå mener at konkurransen er den største bekymringen, mens kun 17 prosent nevnte sikkerhet. I Europa bekymrer de unersøkte bedriftene seg aller minst om sikkerhet. Her mente kun 11 prosent at dette var største bekymring.

Ønsket om å være best

– Selskaper som yter finansielle tjenester er under et intenst press for å tilby nye løsninger så fort som mulig, og dette kan til tider gå på bekostning av sikkerhet, sier Jonathan Charley, VP for finansielle tjenester i Gap Gemini Ernst & Young, i en kommentar.

Annonse
Selskaper i Europa og USA har ulike forretningsmål. Europeiske selskaper fokuserer på åpning av nye markeder (24 prosent) og å nå nye kunder (18 prosent), mens hele 41 prosent mener at farten for å nå markedet er viktigst.

Amerikanske selskaper fokuserer mer på kundelojalitet (29 prosent) og bekymrer seg over manglende ressurser og ferdigheter (29 prosent). Bare 19 prosent bekymrer seg over farten til markedet. Samtidig er sikkerhetshullene stadig flere og vanskeligere å oppdage ettersom teknologien blir mer kompleks og økonomien global.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse