Annonse


Nextra møter Elvis

Nextra eier nå 51 prosent av det Moskva-baserte selskapet Elvis Telecom, og følger en rekke liknende oppkjøp i Europa.

Nextras inntreden i Russland skjer samtidig som det russiske internettmarkedet trolig står foran betydelig vekst de neste 12 – 18 månedene. Dette skyldes både generell vekst i den russiske økonomien og høyt utdanningsnivå.

– Russland vil bli stadig viktigere for ISP-selskaper i de kommende måneder og år. Vi tror Nextra gjennom dette oppkjøpet har skaffet oss et solid fotfeste i dette markedet.

– Kunnskapene vi har tilegnet oss gjennom oppstart i andre europeiske markeder, kombinert med Elvis’ erfarne kompetansemiljø, gjør oss i stand til å tilby et bredt spekter av internettjenester innen kort tid, sier Nextras adm. direktør Morten Lundal.

Annonse
Oppkjøpet tilfører også Nextra 50 høyt kompetente medarbeidere både på markeds- og teknologisiden. Selskapet ledes av administrerende direktør Irina Torgoud.

Elvis Telecom ble startet i 1996 og har i dag knappe 10.000 kunder, både i privat- og bedriftsmarkedet i Russland, opplyser selskapet i en pressemelding.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse