Annonse


Maxtor kjøper Quantum

I Norge koster 30 GB harddisker nå gjerne 1500-2000 kr med moms. Harddiskprodusentene sliter med stadig lavere marginer, til tross for høyt PC-salg og økende lagringsbehov.

Nye apparater som digitale musikk- og videoopptakere ventes å øke etterspørselen ytterligere i løpet av 2001, selv om CD-RW og DVD-RAM vil ta deler av dette markedet.

32 prosent av markedet

Likevel ønsker altså eierne å fusjonere Maxtor og Quantum, for slik å bli større enn Seagate Technology. De tre harddiskprodusentene har markedsandeler på henholdsvis 14, 18 og 21 prosent, tett fulgt av Fujitsu og IBM.

Maxtor vil dessuten fokusere sterkere på NAS-systemer (network-attached storage), som er rimelige lagringsservere til bruk i bedriftenes nettverk.

Annonse
50 millioner harddisker i året

Nye Maxtor/Quantum vil produsere 50 millioner harddisker i året, og omsette for 55 milliarder kroner. Fusjonen skal foregå ved at Qantums eiere får Maxtor-aksjer. Hyundai Electronics eier 35 prosent av Maxtor, mens Quantum har Matsushita-Kotobuki Electronics Industries som en sentral partner.

Maxtor-sjefen Mike Cannon skal være sjef for det nye selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse