Annonse


Penger til e-handel

Det foreslås etablert et offensivt program for e-handel, som skal få små og mellomstore bedrifter til å ta i bruk elektronisk forretningsdrift og -handel.

Næringsdepartementet (NHD) opplyser at det nasjonale e-handelsprogrammet er en oppfølging av HSHs initiativ fra i vår.

Oppfølging

Forprosjektet fikk 6 millioner i revidert nasjonalbudsjett på forsommeren.

Planen er at SND nå kan videreutvikle og starte opp selve programmet i februar 2001 – innenfor en ramme på 40 millioner kroner.

Programmet skal strekke seg ut 2004. Satsingen vil være en felles finansiering mellom Kommunal- og regionaldepartementet og NHD.

Annonse