Annonse


GSM-lisenser skal på auksjon

Auksjonen ble gjort kjent ved offentliggjøringen av statsbudsjettet for 2001.

Regjeringen legger opp til at nye konsesjoner for utbygging av andre generasjons mobilsystemer (GSM) skal auksjoneres ut i løpet av 2001.

Bakgrunnen er at Telias konsesjon for utbygging av DCS 1800 mobilnett falt tilbake til staten da Telia AB kjøpte NetCom GSM, og at det er ytterligere ledige frekvenser i både 900 og 1800 frekvensbåndet.

Samferdselsdepartementet opplyser at de i samråd med Finansdepartementet vil avklare den konkrete utformingen av auksjonen av disse konsesjonene senere.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse