Annonse


Advarer mot data-analfabeter

50 millioner av dagens amerikanere står i fare for å få begrensede evner i fremtidens samfunn, frykter Gartner Group, etter å ha intervjuet 40.000 voksne amerikanere om deres nettvaner.

Undersøkelsen viser at bare 35 prosent av USAs fattigste har nett-tilgang. 53 av voksne i lavere middelklasse har det, mens rundt åtti prosent av de rikeste er knyttet til nettet .

Rapporten avdekker i tillegg at det finnes store forskjeller i bruken av nettet og linjekvaliteten mellom de sosiale klassene.

De mest velstående greier å utnytte nettet bedre enn personer fra lavere sosiale klasser. De rikeste har oftere bredbånd, mens de fattigste i hovedsak kobler seg på nettet via oppringt samband, melder Reuters.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse