Annonse


350 millioner til bredbånd

Næringsdepartementet foreslår at det i budsjettet for 2001 skal brukes mellom 300 og 350 millioner kroner til aktiviteter og tiltak av ulik art når det gjelder bredbånd.

Utenom kommer 60 millioner kroner, som er direkte knyttet til styrking av bredbånd.

Disse millionene er relaterte til bredbåndsutviklingen over ulike departementers budsjett.

Egen bredbåndsplan

Det vil også om få uker bli lagt fram en egen handlingsplan for bredbånd.

Annonse


I tillegg legges det til rette for at midler til næringsutvikling og regional samordning under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) kan benyttes til satsing på IKT i distriktene.

Det er fylkeskommunene som foretar prioriteringer mellom ulike satsings-områder av betydning for utvikling i fylket.

Annonse