Annonse


NTNU utdanner morgendagens tele-ledere

Telenor og NTNU (Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet) samarbeider om et nytt masterprogram innen strategisk telekommunikasjon.

Studentene skal lære å forstå forholdet mellom den tekniske og kommersielle siden av telekommunikasjonsmarkedet. Bakgrunnen skal brukes til å utvikle ny og, lønnsom virksomhet.

Kandidatene vil ved endt studium oppnå mastergrad innen faget telekommunikasjons strategi.

Kandidatene skal danne et fellesskap bygd på tverrfaglig kompetanse ved Telenor FoU på Kjeller. Sammen skal de jobbe i et felles prosjekt med sikte på å etablere en ny, virtuell mobil nettoperatør som skal kunne etableres i markedet.

Annonse


Masterprogrammet innen strategisk telekommunikasjon er et samarbeid mellom Telenor Corporate University og NTNU. Dette studiet er et av de første i sitt slag i verden. I Europa er det kun det tekniske universitetet i Delft i Holland som har bygget opp et masterprogam med tilsvarende struktur.

De 13 kandidatene, som alle er rekruttert gjennom Telenor, har bakgrunn fra økonomi, teknologi og samfunnsvitenskap samt minimum 5-8 års arbeidserfaring.

Studiet vil dekke fagene kommunikasjonsteknologi, kommunikasjonsnett, operasjonsanalyse, finansiering, strategi, organisasjonskunnskap og prosjektering.

– Målet med det nye mastergradprogrammet er å sette kandidatene i stand til å løse strategiske utfordringer i det globale telekommunikasjonsmarkedet. Både Telenor og NTNU har store forventninger til programmet som både vil gi formell kompetanse og kunne skape grunnlag for ny, lønnsom virksomhet», sier Jan Audestad, professor ved NTNU og seniorrådgiver i Telenor Corporate University.