Annonse


Dette vil wappere ha

Å sjekke e-postkassen er desidert viktigst for de som i dag er tilknyttet mobilt Internett, mens dataspill og avislesing kommer langt ned på listen. Det viser en undersøkelse fra det amerikanske programvareselskapet Tantau Software Inc.

300 personer som alle eide en mobiltelefon eller en PDA, ble spurt hva de ville benytte en mobil terminal til.

Alle vil lese posten

Hele 96 prosent svarte at de ville sjekke e-posten. Den nest viktigste tjenesten hos panelet var nyheter. 71 prosent mente at allmenninformasjon og nyheter var viktig.

Brukerne fant også nytte i andre tjenester, som finansielle tjenester, allmenn research, og informasjon som er koblet til jobben. De fikk alle 40 prosent oppslutning.

Annonse


35 prosent svarte at bankærend er viktige. Å foreta aksjekjøp eller sjekke reisemål, ligger heller ikke på topp. Ikke mer enn 28 prosent anga at de mente dette var viktig. Sist på ønske listen ligger dataspill og gratis programvare.

Tantau gjennomførte undersøkelsen for å vise teleoperatørene den sterke interessen for mobil Internett. Selv utvikler de programvare for internettservere, og inngikk nylig en avtale med Nokia om å utvikle en felles wap-plattform over mobiltelefonen, skriver Dagens IT.

E-post og portaler viktig for nordmenn

Wapland.no gjennomførte nylig en uhøytydelig undersøkelse, der de spurte hvilken tjenester som var viktigst for norske wap-brukere. Til sammen 188 svarte på undersøkelsen. 54 svarte at e-post var det viktigste. 49 stykker mente at portaler var den viktigste wap-tjenesten.

42 svarte spill og underholdning, 27 svarte bank og finanstjenester, mens bare 16 stykker mente at nyheter var deres viktigste waptjeneste.

Annonse