Annonse


Wap fra hype til realitet

– wap er i likhet med e-handel, ennå ingen forbruker-suksess, men i bedriftsmarkedet er wap på vei fra hype til realitet, sa Morten Strand da vi møtte ham under Lotussphere 2000 i Berlin denne uken.

– Microsoft ligger 6-9 måneder bak oss på dette området. Heller ikke Ericsson har noe liknende.

Norsk toppsjef

Nordmannen Morten Strand leder programvareselskapet Lotus sin utvikling av løsninger for wap og andre trådløse teknologier. Strand har sin base i trådløssenteret som Lotus har opprettet i Helsingfors. Om lag 60 europeiske medarbeidere jobber med wap, og like mange andre steder i verden.

Annonse
Før han ble trådløsdirektør, var Strand ansvarlig for Lotus Professional Services i Norge.

68 av 100 er norske!

– I september begynte wapmarkedet i bedriftene plutselig å ta av. I begynnelsen av måneden var det bare ti kunder som brukte vår teknologi. For en uke siden, var det hundre. Det mest oppsiktsvekkende er at 68 av de 100 er norske.

Foreløpig har vi 15 000 brukere i Europa.Norden er størst, men det rører også på seg i Sør-Europa, Storbritannia, og sist i Sentral-Europa. Det tyske legemiddelselskapet Bayer er av kundene.

Domino Everyplace

Lotus sin løsning er bedriftsportalen. Den kan enkelt installeres oppå en eksisterende Domino-infrastruktur og gi tilgang til all informasjon via en hvilken som helst mobilterminal: En PalmPilot, en waptelefon fra Ericsson eller Nokia, eller et Psion-apparat.

Løsningen egner seg best på apparater med litt større skjerm, som f.eks. nye Ericsson R380.

Domino Everyplace ble opprinnelig lansert i juni, og under Lotussphere 2000 kom en oppdatering. Løsningen koster ca 600 kroner per bruker.

Fremskaffer produktopplysninger

Domino Everyplace gjør alle Domino-applikasjoner mobile. – Jeg bruker den selv, sier Strand:

– Når en kunde ønsker produktopplysninger, kan jeg ta fram waptelefonen, krysse av for de aktuelle produktene og legge inn e-postadressen.

Derved blir informasjonen automatisk sendt til kunden, mens et CRM-system registrerer hva han har mottatt.

Tilbud her og nå

Selgere kan sette opp tilbud med Domino Everyplace. Å få hele teksten på skjermen er upraktisk, men selgeren kan legge inn antall enheter, produktnummer, rabatter, betalingsbetingelser etc, samt e-postadresse eller faksnummer.

Deretter mottar kunden tilbud med alle betingelser mens han og selgeren sitter i møte.

– Selgeren kan spare mange besøk, øke effektiviteten og redusere kostnader, sier Morten Strand.

Narvesen bruker Lotus-teknologien til intranett-aksess, e-post og andre ting.

NetComs tabbe

For å være sikret prikkfri datadistribusjon til forskjellige apparater, samarbeider Lotus nært med mobiltelefonprodusenter, infrastruktur-leverandører og operatører.

– Vi vil ikke gjøre samme feil. De lanserte en WAP-portal og tilbød samtidig billige Motorola waptelefoner, men på det tidspunktet kunne ikke Motorola- og Siemens-apparater bruke NetCom-portalen, sier Strand.

Vi vil garantere oss mot at bedriftsbrukerne opplever slike problemer, sier trådløsdirektøren.

Arbeidsflyt og gruppekommunikasjon

Morten Strand mener at det er vanskelig å utvikle serverfunksjonalitet for de hardkodede nettleserne til Motorola og Siemens, i motsetning til de programvarebaserte nettleserne til Nokia og Ericsson.

– Mye tyder på at både Nokia og Ericsson vil be oss om å utvikle programvare for deres telefoner. Fordi vi har erfaring med, er det naturlig å komme til oss. Notes har dessuten en innbygd sikkerhetsstruktur som vi vil ta i bruk så snart wapstandarden tillater det, sier Morten Strand.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse