Annonse


Sol med gratis ringetoner

I følge en melding vurderes det nordiske markedet for ringetoner og logoer til å være verdt flere hundre millioner kroner årlig.

– Gratis ringetoner og ikoner hos SOL bør være en god nyhet for alletenåringsforeldre. For de mange aktører i SMS-bransjen som har hatt storeinntekter fra ungdommens hyppige nedlasting av ringetoner, er nyhetentilsvarende dårlig, heter det i en melding fra selskapet.

– Dette er tjenester som den senere tid har slått stort an hos ungdom over hele Norden, og flere bytter ringetone ofte. Hos andre aktører koster det imidlertid 5 til 10 kroner pergang man laster ned ny tone eller ikon, mener adm. direktør Kristin Skogen Lund i Sol Norge.

Sol lover 500 ringetoner, og nær 800 ikoner. Mandag var ikke fullt 100 ringetoner tilgjengelig.

Annonse
Hun forteller at tjenestene er et ledd i den relanseringen som er på gang for å posisjonere portalen mot mobilt Internett. Her har Sol ambisjoner om å bli en tjeneste med lojale brukere.

– SOL skal sitte i førersetet i den videre utvikling også på dette medium.
– Enkelt sagt skal mobilseksjonen hjelpe og rettlede brukeren i denverden av nye muligheter som åpner seg når Internett ikke lenger bare erPC-basert, sier Kristin Skogen Lund.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse