Annonse


Gratis er alltid best

35 prosent av de som deltok i undersøkelsen, som ble laget av Netsurvey, – svarte at de alltid avstår fra å bruke tjenester på nett som koster penger. 50 prosent svarte at de avstår i blant.

Av dem som ikke ønsket å betale var det ulike motiver som rådet. 68 prosent svarte at de vegret seg mot å betale for tjenester de kunne finne gratis på et annet nettsted.

Hele 36 prosent mente at de fant det vanskelig å betale på Internett, mens 20 prosent mente at tjenestene på nett ikke var verdt å betale for.

Hva bør være gratis?

Fire av fem vil ikke betale for nyheter, og den samme andelen vegrer seg også for å betale for e-post. To tredjedeler mener at SMS-tjenester skal være gratis, og nær halvparten mener at banktjenester bør være gratis.

42 prosent synes at MP3-musikk bør være gratis, 30 prosent mener film bør være gratis, men 26 prosent anser at programvare bør være gratis.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse