mp3.vignnyrød

Annonse


Napster pop hos gamlingene

mp3.vignnyrødDet er en myte at musikktjenester på nett kun benyttes av barn og ungdom. Det amerikanske analyseselskapet Media Metrix, slår fast at aldersgruppens 50+ er aldersgruppen som er i sterkest vekst når det gjelder besøk på nettsider med musikk.

Resultatet av undersøkelsen fra Media Metrix er overraskende for mange. Gruppen med unike brukere over 50 år, steg med 92 prosent fra juni 1999 til juni 2000.

I juni 1999 var 3,5 millioner brukere over 50 år innom, mens tallet ett år etter var 6,8 millioner (amerikanere).
Antall besøkende i aldersgruppen under 50 år hadde en vekst på 45,1 prosent. I juni 1999 var 27 millioner brukere innom, mens tallet juni året etter var 39,2 millioner brukere.

– Trass i den stereotype oppfatningen om at musikk på nett kun benyttes av et yngre publikum, blir musikksider stadig mer populært blant eldre amerikanere, uttaler Doug McFarland, president i Media Metrix.

Annonse


Napster for pensjonsiter

Med sine stadig flere besøk på musikksidene, har gamlingene også begynt å benytte multimediaspillere, for å få tilgang til innholdet på sidene.

Men det stopper ikke der. Også fildelingsprogram som Napster har blitt invadert av brukere opp i åra. I løpet av juni måned i år, besøkte faktisk 144.000 amerikanere over 55 år, nettstedet.

Når det gjelder nedlasting av multimediaspillere er gruppen 35-54 år desidert størst. 15,1 millioner i denne gruppen lastet ned en spiller i juni. Det var bare 5,386 millioner under 18 år som gjorde det samme i juni.

I aldersgruppen fra 35-54 år var det 1,636 millioner besøkende, mens det var 1,283 besøkende under 18 år. I aldersgruppen 18-34 år var det 1,607 besøkende.

Selv om undersøkelsen er foretatt i USA, gir det en klar indikasjon på trendene i markedet. Tidligere har Europa ligget litt etter når det gjelder ulike konjunkturer i nettmarkedet.

Annonse