Annonse


Sparer på bilkjøp på nett

For et gjennomsnittlig bilkjøp på rundt 220.000 kroner (23,696 dollar) sparer netthandlere hele 4.200 kroner. Samtidig høvles butikkenes fortjeneste like mye, ifølge en studie fra Haas School of Business ved University of California.

– Dette er et klart bevis på at nettet påvirker handlemønstret i økonomien, konkluderer forskerne.

– Vi kan se at nettet påvirker forbrukervanene, og at det endrer hvordan bedriftene driver business, sier Florian Zettelmeyer til Reuters.

– Det er stor forskjell om du som forbruker, møter opp hos en bilforhandler for å kjøpe bil, eller kommer med referanse fra et internett-tilbud. Selv om det er samme person som bestemmer prisen i begge situasjonene, får nettbrukerne det beste tilbudet, hevder Zettelmeyer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse