Oslo Børs

Annonse


Telenor-aksjer årets julegave

Oslo Børs

Sentrale kilder rundt Telenor opplyser at børsnotering planlegges i tiden 1. til 15. desember i år.

Etter det ITavisen.no erfarer arbeider man i Telenor ut fra datoen mandag 4. desember, men også mandag 11. desember vurderes. Endelig dato er imidlertid ennå ikke bestemt, men vil bli bestemt av næringsministeren selv, opplyser ekspedisjonssjef Reier Søberg i Nærings- og handelsdepartementet, Avdeling for eierskap og administrasjon, til ITavisen.no.

I rute

Søberg opplyser at arbeidet med børsintroduksjon er i rute etter at NHD fikk overført eierskapet for Telenor den 8. september i år. Dermed overtok NHD også en ansatt fra Samferdselsdepartementet, samt deres rådgiverkorps.

Annonse


Ekspedisjonssjefen fastholder imidlertid fortsatt statens tidligere holdning om at børsintroduksjon av Telenor »fortrinnsvis skal skje før årsskiftet».

Kampanje

Etter det vihar grunn til å tro akter departementet og Telenor da å kjøre en storstilt kampanje for en folkeaksje. Som kjent har vi halv skatt i desember og pengene sitter temmelig løst i lommene.

Kanskje vil det i år ligge Telenor-aksjer under mange juletrær?

Annonse