Vegard Pål

Annonse


Tele1Europe styrker UMTS-søknad

Vegard PålKonsortiet blir dermed det samme som det som står bak UMTS-søknaden i Sverige. Det mener Vegard vil medvirke til at konsortiet stiller sterkere også i kampen om å få en fremskutt plass i køen hos utstyrsleverandørene og kampen om kvalifiserte folk, som han tror vil bli »vanvittig hard».

– Jeg registrerer at vårt konsortium i flere media blir vurdert om en av de svakeste av de sju søkerne. Men da har man ikke tatt med i betraktningen søkernes evne til å levere hva de har lovet i søknadene. Vi mener vår søknad er blant de mest realistiske i så måte, sier Vegard.

Sterke finner

Konsortiet, som nå omdøper seg til Broadwave, har nå Tele 1 Europe og amerikanske Western Wireless som største partnere med 40 prosent hver. Den finske gruppen, som allerede har en UMTS-lisens i Finland, har 10 prosent, mens svenske Rix Telecom og den norske tjenestetilbyderen You Communications (tidligere Tele Pluss) har 5 prosent hver.

Den finske gruppen, Suomen 2G og Suomen 3P, eies av 36 finske teleoperatører i den såkalte Finnet-alliansen, som er Finlands største teleoperatør ved siden av Sonera, hvor den finske stat fortsatt eier 53 prosent, men hvor staten vil selge seg helt ut. Grupperingen er størst i Finland på fasttelefoni og vokser raskt også i det finske GSM-markedet.

Annonse
Vil ta 15 prosent

Vegard anslår det norske UMTS-markedet til 17,5 milliarder kroner årlig når tredje generasjons mobilnett står ferdig utbygd om noen år.

– Vi regner med at Telenor Mobil vil få en markedsandel på minst 50 prosent, mens NetCom vil bli noe større enn de to siste. Selv skal vi klare å tjene penger fra 2007 med en markedsandel på 15 prosent, sier han. Konsortiet har beregnet sine totale UMTS-investeringer til 2,3 milliarder kroner, som er omtrent hva Telenor Mobil også beregner, men langt mindre enn hva andre søkere har lovet.

Vegard mener konkurransen mellom netteierne vil presse prise såpass sterkt at driftsmarginene vil bli små.

– Nettverkseiernes andel av det totale markedet anslår vi til å bli veldig lite. Mesteparten av inntektene vil komme fra innhold, mener Vegard, som ønsker seg både flere virtuelle operatører og innholdsleverandører.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse