Annonse


Vil megle både tele og IT

Telegate ASA fusjonerer inn KontraktPartner AS som eget datterselskap.
KontraktPartner tilbyr et lignende tjenestespekter innen forvaltning og innkjøp av IT. I følge en pressemelding gjør fusjonen Telegate til en innkjøpsforvalter for alt inne tele- og data.

No cure – no pay

Telegate har som et hovedmål å sikre sine medlemmer de laveste teleprisene i markedet etter »no cure – no pay» prinsippet, ved kontinuerlig markedsovervåkning og forhandling med leverandører.

Selskapet hevder de i dag forhandler vegne av 2.700 medlemsbedrifter, og har et samlet trafikkvolum på ca 700 millioner kroner årlig.

Fusjonen innebærer at KontraktPartner blir integrert som et eget datterselskap under Telegates holdingselskap, med betegnelsen Telegate KontraktPartner.