dollar - ill

Annonse


Er IT-folk gjerrigknarker?

dollar - illOm det er svensker som har underlige oppfatninger, eller om det generelt er et skeptisk syn på folk i internettbransjen er ikke godt å si.

Men en Sifo-undersøkelse viser at mange har et negativt syn på denne bransjen – en av fem har vanskelig for å akseptere mennesker som jobber med Internett.

Eldre stusser over lønnsnivå

En stor andel av de spurte i undersøkelsen, anser at internettfolket er gjerrig, og de tar det for gitt at dette er en bransje med få kvinner.
Hele 50 prosent av de 1015 spurte mener at dette er tilfellet. Den eldste generasjonen har også vanskelig for å forstå at 20-åringer kan tjene så mye penger.

Bransjen har også et pedagogisk problem, skriver Computer Sweden. Det er et problem med å overbevise de spurte om at Internett vil endre deres liv. Bare 51 prosent av de yngre i undersøkelsen tror at Internett vil ha mye eller ganske stor påvirkning på deres liv. Om man ser alle alderskategorier under ett, er andelen 67 prosent.

Annonse


Forbinder Internett med utbrenthet

Et annet problem svenskene forbinder med Internett er utbrenthet. 40 prosent av de som svarte på undersøkelsen, mener at utbrenthet er vanligere i internettrelaterte selskap enn i andre bransjer.

Sifo er et svenske analyse og konsulentselskap, og de gjennomførte sin undersøkelse på oppdrag fra avisen Guru.

Analyseselskapet foretar blant annet en årlig undersøkelse over de mest beundrede personene i Sverige. Ingen IT- og nettfolk har ennå vært på denne listen. Astrid Lindgren er den mest beundrede kvinnen, mens Carl Bildt og kongen er de mest beundrede mennene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse