Annonse


Dyrest å surfe i Norge

Til tross for at nordmenn er blant verdens mest aktive nettsurfere, betaler vi mest for timene bak skjermen.

Av 29 OECD-land er det bare japanerne som betaler mer, målt i dollar. Men når kjøpekraften legges til grunn ligger også Japan foran Norge, viser en studie fra OECD.

Tallene tar utgangspunkt i 20 timers bruk i måneden med oppringtlinje, og inkluderer nettabonnement, tellerskritt, faste telefonkostnader, eventuelle rabatter og avgifter.

Korea er det billigste landet med en totalpris på 155 kroner. Amerikanerne ligger på en andreplass og betaler rett i overkant av 200 kroner. Norske nettbrukere må ut med hele 500 kroner for de samme 20 timene.

Annonse


Av de nordiske landene er det Finland, Island og Danmark som kommer best ut. Målt i kjøpekraft betaler nordmenn 50 prosent mer for å bruke nettet enn finnene og dobbelt så mye som amerikanerne.

(Origo)

Annonse


Annonse


Annonse