Satellitt

Annonse


UMTS på satellitt

Satellitt

Det er Tore Hilde, direktør for mobile satkomtjenester i Telenor Bredbåndstjenester som sier dette til Telecom Revy.

Foruten å ha en strategisk betydning i Telenors posisjonering for å bli en ledende satelittoperatør i global målestokk, vil oppkjøpet i Inmarsat spille en rolle i den norske utbyggingen av neste generasjon mobilt datanett, UMTS, ifølge Hilde.

– Den norske UMTS-utbyggingen forutsetter et element av satellitt, hevder Hilde, som kan fortelle at neste generasjon Inmarsat-satelitter vil være delvis kompatibel med UMTS.

Annonse


I følge Telenors planer skal satellitt-tjenesten inngå i det norske UMTS-nettet fra det øyeblikk Inmarsat 4. blir satt i drift på slutten av 2004. Hvordan dette konkret skal gjennomføres, er det for tidlig å si noe om i dag, sier Tore Hilde.
– Vil Inmarsat også inngå i Telenors engasjement i UMTS-utbygginger i utlandet?
– Ingen kommentar.

Innvendinger

Bransjefolk Telecom Revy har snakket med er svært skeptisk til bruk av satellitt i UMTS-sammenheng.

Geostasjonære satellitter vil i beste fall bare kunne spille en svært begrenset rolle i UMTS-sammenheng, blir det påstått.

Kapasitetsbegrensninger vil være det største hinderet. Neste generasjon Inmarsat-satelitter vil riktignok ha betydelig større kapasitet enn dagens. Likevel er det fortsatt mye som mangler før kapasiteten vil kunne sammenlignes med alle de gigabytene som står til disposisjon i et landsdekkende fiberstamnett.

Valg av høyere frekvenser vil kunne øke kapasiteten noe, men frekvenstildelinger er et spørsmål som avgjøres av internasjonale reguleringsmyndigheter.

Inmarsat 4 vil bestå av tre geostasjonære satellitter, 36.000 kilometer ute i atmosfæren. Posisjoneringen av satellittene tilsier at all trafikk til og fra Norge vil måtte gå over en av de tre satellittene. Telenor vil neppe kunne påregne å ha hele kapasiteten alene.

Skal planene om bruk av satellitt i UMTS-sammenheng fungere, vil det dessuten kreve egne terminaler. Helst terminaler som automatisk svitsjer mellom de to nettene. Med dual-mode terminaler vil brukerne ikke merke om de har dekning av det jordbundne nettet, eller om forbindelsen skjer via satellitt.

Både Iridium, GlobalStar og ICO har tidligere knekt nakken på planer om dual-mode mobile samband der satellitt er et av transportalternativene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse